TOUR HỒ BA BỂ - THÁC BẢN GIỐC

Sắp xếp
Từ Hà Nội Hà Nội - Hồ Ba Bể Bắc Kạn 2N1Đ
Thời lượng: 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần
Phương tiện: Ô tô
Chỉ từ: 1.190.000đ
Chi tiết
Từ Hà Nội Hà Nội - Thác Bản Giốc - Hồ Ba Bể 3N2Đ (ngủ homestay)
Thời lượng: 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần
Phương tiện: Ô tô
Chỉ từ: 1.900.000đ
Chi tiết
Từ Hà Nội Hồ Ba Bể - Thác Bản Giốc - Thái Nguyên 2N2Đ
Thời lượng: 2 Ngày 2 Đêm
Khởi hành: Tối Thứ 6 Hàng Tuần
Phương tiện: Ô tô
Chỉ từ: 2.000.000đ
Chi tiết
Từ Hà Nội Hà Nội - Hồ Ba Bể - Thác Bản Giốc - Pác Bó
Thời lượng: 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Phương tiện: Ô tô
Chỉ từ: 1.900.000đ
Chi tiết
Sắp xếp